Регистрация на търговско дружество

Регистрация на търговско дружество в България и възможни усложнения по време на процеса

януари 24, 2019

Регистрация на търговско дружество в България и възможни усложнения по време на процеса: След присъединяването си към Европейския съюз през 2007г., България се превърна в една от най-привлекателните страни в Европа за чуждестранни инвеститори, които планират да разширят дейността си.

Най-ниският корпоративен данък в ЕС в размер на 10%, по-ниските трудови възнаграждения и бързоразвиващият се пазар в секторите с недвижимите имоти, производството и IT, насочват вниманието на много инвеститори към България през последните години.

Регистрирацията на търговско дружество с ограничена отговорност (най-често използваната форма за осъществяването на стопанска дейност) в България е лесен и евтин процес, при който обаче все повече хора срещат трудности през последните месеци.

Търговският закон на България и всички актове, които определят работата и процедурите на Търговския регистър в България, бяха изменени през последните години, за да се намали бюрокрацията и да се ускори процедурата по започване на нов бизнес. Минималният основен капитал е само 1,00 (едно) евро, еквивалент на 2,00 (два) лева.

Тук трябва да отбележим, че физическите лица в състава на едно дружество с ограничена отговорност се ползват и от други предимства като ограничената отговорност спрямо кредиторите на дружеството до размера на внесения капитал, както и по-ниски данъци върху недвижимите имоти по отношение на недвижими имоти, собственост на местни дружества, в сравнение с аналогични данъци в други страни на Европейския съюз.

От юридическа гледна точка, ако желаете да започнете бизнес в България, преди регистрация на търговско дружество трябва да решите няколко въпроса:

– Каква ще бъде дейността на новото дружество?

– Кои ще бъдат съдружниците в новото дружество и какъв ще бъде размерът на техните дялове?

– Какъв ще бъде общият размер на началния капитал на новото дружество?

– Кой ще действа като управител/и на новото дружество?

– Какво ще бъде търговското наименование на новото дружество?

– Къде ще се намира официалното седалище и адрес на регистрация на дружеството?

Целият процес на регистрация на ново юридическо лице отнема около 7 дни, в зависимост от това колко бързо Търговският регистър на Република България разгледа заявлението, всички подадени документи и официално обяви исканата регистрация на дружеството. В някои случаи е възможно процедурата за регистрация на ново дружество с ограничена отговорност (ООД) да бъде завършена и в рамките на само 3-4 дни.

Като адвокатска кантора, специализирана в сферата на търговското право, Адвокатско дружество „Йосифова, Петров и Иванов” предоставя пълния набор от услуги, свързани с регистрацията на ново дружество в България. Това включва следното:

– Консултация с клиента, по време на която ще определим кой е най-подходящият тип дружество, което да бъде регистрирано, с оглед правните и финансовите интереси на клиента;

– Изготвяне на пълен комплект от документи за регистрация на търговско дружество и изпращане на всички документи до клиента за подписване. Ако клиентът е в чужбина и цялата комуникация се извършва онлайн, ние ще Ви предоставим също и пълни инструкции и обяснения как да подпишете документите, включително как да подпишете, заверите и легализирате документи, които се нуждаят от този тип заверки;

– Откриване на набирателна сметка на новото дружество в местна българска банка. Ако клиентът е в чужбина, можем да извършим тази стъпка от негово име въз основа на нотариално заверено пълномощно;

– Подаване на пълния комплект от документи в Търговския регистър и получаване на регистрация на търговско дружество в 3-дневен срок от подаване на документите;

– При поискване от страна на клиента, можем да предоставим услугата „наем на регистриран адрес”, на който новото дружество да бъде регистрирано и който адрес да бъде използван от дружеството по време на неговата комуникация с трети физически и юридически лица и държавни/общински органи в България (срещу допълнително заплащане). Услугата „отдаване под наем на регистриран адрес”, известна още като „Виртуален офис”, позволява на клиентите да имат офис адрес в България, без да се налага да наемат място и да наемат административен персонал.

– При поискване от страна на клиента, ние можем също така да съдействаме при откриване на стандартна разплащателна сметка на името на новото дружество, както и при организиране на онлайн банкиране. Така клиентът може да контролира и оперира с българската си сметка и докато е в чужбина.

Регистрацията на ново дружество в България може да бъде лесен процес от гледна точка на документи и свързаните със самата процедура разходи, но през последните месеци много чужденци срещат сериозни затрудения при откриването на набирателни сметки в местни банки.

След влизането в сила на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари през 2018г. българските банки станаха много стриктни по отношение на всички молби от чуждестранни граждани за откриване на нови банкови сметки.

Понастоящем има немалък брой местни банки, които таксуват своите клиенти-чужденци с такса от порядъка на 300-700 лева само за преглед на заявление от страна на клиента за откриване на набирателна банкова сметка при регистрация на търговско дружество. Този преглед на заявлението отнема около седмица, макар че вече имаме случаи в нашата практика, където банките отделят по-сериозно внимание на документите и проверките отнемат и по-дълъг период от време.

По време на процеса на преглед на документите, банките обикновено искат различна информация за бъдещите бизнес планове на новото дружество, информация за съдружниците/акционерите и т.н. Благодарение на успешната си работа през последните години, адвокатско дружество „Йосифова, Петров и Иванов” успя да установи добри контакти с няколко български банки, които позволяват на нашите клиенти да получат възможно най-добрите услуги в кратки срокове и без допълнителни разходи.

Наред с регистрация на търговско дружество и предоставяне на всички необходими услуги, които да гарантират бързо и плавно приключване на процеса, ние можем да Ви съдействаме и за счетоводното обслужване на Вашето ново дружество.

Счетоводството е изключително важен елемент в започването на нов бизнес и наличието на добър счетоводител може да ви спести време, пари и неприятни изненади. Адвокатско дружество „Йосифова, Петров и Иванов” работи с няколко уважавани местни счетоводни компании, които могат да ви предоставят пълния набор от счетоводни услуги, от които вашата компания може да се нуждае.

Ако планирате регистрация на търговско дружество в България, не се колебайте да се свържете с нас, като използвате секцията за контакти на нашия уебсайт.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Често задавани въпроси: Регистрация на търговско дружество в България

Регистрация на финансова институция

Регистрация на заложна къща

Ликвидация на търговско дружество

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz