търговско дружество

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ: РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО В БЪЛГАРИЯ – ООД И АД

април 30, 2020

В настоящата статия сме се опитали да отговорим кратко и ясно на най-често задаваните въпроси, свързани с учредяване и регистрация на търговско дружество /ООД и АД/ в България.

В случай че имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на посочените в секция „Контакти“ имейл адреси.

1. Колко време отнема регистрацията?

2-3 работни дни е времето за изготвяне на комплект документи /включително двуезични/. *    

* Срокът тече от момента, в който клиентът предостави пълна информация и документи, ако са необходими.

1 работен ден е законовият срок за регистрация на новата компания в Търговския регистър. В редки случаи работата на регистъра може да бъде забавена.

* Срокът за вписване на регистрацията тече от момента, в който са готови, подписани и заверени всички документи, и е открита набирателна сметка, в която е внесен чуредителният капитал на дружеството.

2. Какъв е минималният капитал за учредяване?

2 лева /1 евро/ – за дружество с ограничена отговорност /ООД, включително ЕООД/

50 000 лева /25 565 евро/ – за акционерно дружество /АД, включително ЕАД/, от който при учредяване трябва да е внесен най-малко 25%.

3. Какъв е размерът на държавните такси и други разходи?

55лв. – за дружество с ограничена отговорност /ООД, включително ЕООД/

180лв. – за акционерно дружество /АД, включително ЕАД/

650лв. – за акционерно дружество със специален предмет на дейност

6лв. – такса за нотариална заверка на спесимен /образец от подпис/ на представляващия дружеството при нотариус в България

20-100лв. – банкови такси за откриване на набирателна сметка в банка

*Ако някой от съдружниците в дружеството е чуждестранен гражданин, местните банки може да изискат и по-висока такса за откриване на набирателна сметка.

**Нашето дружество подава документите по електронен път, с което спестяваме на клиентите си половината от дължимата държавна такса.

4. Какъв е размерът на адвокатския хонорар?

Нашият адвокатски хонорар зависи от особеностите на съответния случай, както и дали ще изискате допълнителни услуги (административен адрес; откриване на набирателна сметка и т.н.).

Поискайте безплатно брошура „Регистрация на търговско дружество“ тук.

5. Аз съм чуждестранен гражданин и искам да регистрирам дружество в България. Трябва ли да дойда в България или е възможно всичко да се направи дистанционно?

Нашето дружество осъществява изцяло електронно своята кореспонденция с клиенти, които не се намират в България. Можем да изготвим всички документи и да ги изпратим на клиента на посочена от него електронна поща, а след като ги подпише – клиентът може да ни ги върне в оригинал по пощата или по куриер.

Въз основа на нотариално заверено пълномощно, предоставено от клиента и изпратено в оригинал, можем да подадем документи за откриване на набирателна сметка пред избрана от клиента банка.

Откриването на такава сметка и внасянето в нея на капитала на дружеството е задължително условие за регистрация на дружеството в Търговския регистър.

Ако банката изисква личното явяване на клиента (едноличния собственик, съдружниците, управителя на дружеството), то тогава това лице следва да посети България.

Самата регистрация на новото дружество, можем да извършим онлайн, без да е необходимо представляващият дружеството да посещава България.

6. Предоставяте ли услугата „административен адрес“ и на каква стойност?

Нашето дружество предоставя услугата „административен адрес“.

За повече информация, можете да поискате нашата брошура „Регистрация на търговско дружество“, като ни изпратите запитване на посочените в секция „Контакти“ имейл адреси.

7. Предоставяте ли абонаментни планове за месечно обслужване на търговски дружества след тяхната регистрация?

Нашето дружество предоставя гъвкави месечни абонаментни планове на своите клиенти-юридически лица, съобразявайки се с техните изисквания и нужди.

8. Аз вече участвам като съдружник/управител в търговско дружество. Мога ли да си направя друга фирма или има законово ограничение за това?

Да, можете да регистрирате друго търговско дружество, стига да не сте въвели рестрикции за това по отношение на фигурата на управителя в устава на настоящата фирма.

9. Искам да си направя фирма. Следва ли задължително аз да съм и неин управител, или мога да възложа това на друго лице?

Законът Ви позволява да сте едновременно едноличен собственик и заедно с това управител на търговско дружество. Но можете да възложите управлението на друго, доверено лице, което да посочите като управител с права да представлява дружеството.

10. След като регистрирам фирмата, има ли други действия, които трябва да извърша или други регистрации, които трябва да направя?

След като една фирма е регистрирана в Търговския регистър и е получила ЕИК (единен идентификационен код), то в момента, в който започне реална търговска дейност, тя следва да подаде за това уведомление до НАП. Регистрация в НАП следва да бъде извършена и ако дружеството желае веднага да се регистрира и по ДДС. Други регистрации на фирмата или на обекти на фирмата се правят, ако същите за изискуеми по закон в зависимост от конкретната търговска дейност – лицензии, разрешителни и т.н. (за регистрация на търговски обект например).

За повече информация, можете да поискате нашата брошура „Планове за абонаментно правно осблужване“ като ни изпратите запитване на посочените в секция „Контакти“ имейл адреси.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Регистрация на търговско дружество

Регистрация на финансова институция

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz