НАШАТА АДВОКАТСКА КАНТОРА

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ е правна кантора със седалище в гр.София, България, основана през 2009г.

Екипът ни се състои от висококвалифицирани и мотивирани адвокати – членове на Софийската адвокатска колегия, завършили юридическо образование в Софийски университет „Свети Климент Охридски“. Кантората ни е плод на желанието да основем и разработим своя собствена практика и да предложим на своите местни и чуждестранни клиенти правни услуги с високо качество.

Офисът ни се намира в идеалния център на столицата, което ни позволява лесен достъп до районните, окръжните и върховните съдилища, повечето държавни институции, общински и административни органи, нотариуси, частни съдебни изпълнители.

Като независими адвокати ние предлагаме на нашите клиенти доверие, прецизност и постоянна комуникация. Това е ключът към нашия успех през последните над петнадесет години практика в България. Адвокатското ни дружество се развива постоянно  и понастоящем в помощ на екипа от адвокати работят адвокатски сътрудници и административно-технически персонал.

НАШИТЕ УСЛУГИ: ТЪРГОВСКО ПРАВО. ИНВЕСТИЦИИ. БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Ние сме свободнопрактикуващи адвокати и предлагаме правни услуги във всички клонове на българското гражданско, търговско и корпоративно право, административно право, граждански процес, както и в сферата на инвестициите и процедурите за придобиване на българско гражданство и разрешение за пребиваване:

Търговско право /корпоративно право/ – съдействаме на нашите клиенти при учредяване на местни търговски дружества /ООД, АД/ и други юридически лица, преобразуване /включително сливане, вливане, отделяне, разделяне на търговски дружества и промяна на правната форма/, регистрация в Търговския регистър, разрешаване на спорове между съдружници; оказваме съдействие на изключени/напуснали съдружници за събиране на дължимата им част от дружествения ликвидационен дял – още…. 

●  Инвестиции и българско гражданство, имиграция в България – предлагаме пълно правно обслужване по програмата за инвеститори & пребиваване в България и програмата за инвеститори & българско гражданство. Обслужваме клиенти от целия свят, включително Китай, Хонконг, ОАЕ, Дубай, Сингапур, Русия, Украйна, Южна Америка, и много други, които желаят да придобият българско гражданство чрез инвестиция в български държавни ценни книжа или друг инструмент. България е една от най-предпочитаните дестинации – държава, която предлага облекчен режим за придобиване на гражданство в Европейския съюз чрез инвестиция. Консултираме клиенти относно изискванията за виза при посещения и престой в България, а също така и осъществяваме съдействие за снабдяване с удостоверения за пребиваване в България. Обжалваме откази за издаване на виза, постановени от български консулски служби – още ….

Представителство по съдебни спорове – в качеството ни на адвокати-процесуалисти осъществяваме процесуално представителство по граждански и арбитражни дела в българските съдилища. Можем да ви окажем съдействие, ако се нуждаете от правна консултация относно завеждането на всякакъв тип искове, като предвидим правните и практически особености и разходи; водим искове, свързани с изпълнение на задължения по договори, установяване на вземания, събиране на задължения, изплащане на обезщетения; можем да съдействаме, ако се опитвате да откриете длъжник в България – още …. 

Вещноправни услуги – ние извършваме множество правни услуги, свързани със сделки с недвижими имоти в България. Ако се нуждаете от адвокат във връзка с предстояща сделка с имот, който да провери и потвърди правния статус на конкретния недвижим имот и да ви представлява при придобиването /или при продажбата/ му, не се колебайте да се свържете с нас. Ние предлагаме правни консултации и представителство по вещноправни сделки с недвижими имоти както на местни, така и чуждестранни купувачи или продавачи – още…. 

Договорно право – извършваме подготовка, преглед и промени на всякакви видове договори и споразумения – договори за покупко-продажба, нотариални актове, комисионни договори, наемни договори, дружествени договори и др., представляваме своите клиенти при преговори. В случай на необходимост, правим анализ на позицията на клиента по вече сключен договор. Ако имате нужда от правен съвет, можем да ви помогнем – още….

Гражданскоправни услуги – консултиране и процесуално представителство по семейни спорове и бракоразводни дела, спорове за родителски права, дела за наследство и делба на имоти, подготовка на завещателни разпореждания и т.н. – още …. 

Юридически услуги относно административни и данъчни процедури – ние предлагаме пълно правно обслужване по административни и данъчни процедури пред местните институции, както и пред съдилищата; съдействаме на нашите клиенти при оспорване на административни актове и обжалване на издадени наказателни постановления за глоби, имуществени санкции и др.  – още….

● Правни услуги в областта на строителството – в строителния процес работата ни включва преглед на строителна документация и съдействие при съставянето й; съблюдаваме процеса на снабдяване със строителни или други разрешителни. Можем да консултираме нашите клиенти относно спецификите на строителния процес, както и за надлежното поддържане на свързаната с това документация, като и извършваме и необходимите процедури по регистрация в Агенцията по геодезия, картография и кадастъроще…. 

Правни услуги при обществени поръчки – консултираме нашите клиенти като участници в процедури по обществени поръчки, подготвяме и консултираме комплектоването на необходимата документация; при необходимост обжалваме решения за избор на изпълнител, и т.н.

Защита на интелектуалната собственост – консултации, представителство и съдебна защита на авторски и сродни права, регистрация на търговски марки – още ….

Правни експертизи  – изготвяме правни становища и издирваме съдебна практика, в случай че водите дело в чужбина и Ви е необходим анализ на норми от българското законодателство, включително и в областта на българското търговско право.

ГОВОРИМ ЧЕТИРИ ЕЗИКА

Работните езици на кантората са български, английски, руски и италиански език. Това ни дава свободата да работим с изключително широк кръг чуждестранни клиенти от Великобритания, САЩ, Италия, Русия, Украйна, Хонконг, Китай, Сингапур, Дубай, Канада и целия свят. Разполагаме с агенция за преводи и екип заклети преводачи, които подпомагат работата ни с документи на чужд език.

ДОКАЗАНО ДОВЕРИЕ

През годините адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ е спечелило доверието на множество корпоративни клиенти, местни и чуждестранни фирми и индивидуални клиенти – физически лица.  Клиентите и партньорите ни високо ценят нашия професионализъм, задълбоченост и лично отношение, които влагаме във всеки казус от българското търговско право, вещно право и др., който поемаме.

Наши мeстни партньори са Агенция за преводи „Евиан“,  реномирани нотариуси, частни съдебни изпълнители и счетоводни кантори. Съдействаме си също така с доверени колеги – адвокати и адвокатски дружества във Варна, Бургас, Пловдив и всички други големи градове в България.

Предлагаме постоянна комуникация с нашите клиенти. Можете да се свържете с нас при необходимост – данните ни за контакт са посочени в секцията „Контакти“.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz