дистанционни правни услуги

ДИСТАНЦИОННИ ПРАВНИ УСЛУГИ

октомври 31, 2020

Онлайн юридическо обслужване в условията на ограниченията заради Ковид-пандемията  и в други извънредни ситуации

В контекста на множеството извънредни ситуации през последната година, нашата адвокатска кантора успешно съдейства на множество клиенти, които не успяха да пристигнат в България лично поради различните ограничения. Най-често различните дистанционни правни услуги, които предлагаме, имат приложение в следните случаи:

– онлайн-консултации, преглед и/или изготвяне на документи от разстояние при предстоящи сделки и/или при съдебни спорове;

– съдействие по организиране и извършване на сделки за покупко-продажба на недвижими имоти;

– съдействие по дружествени въпроси и казуси в областта на търговското/корпоративното право – като промени в търговски дружества, прехвърляне на фирмени дялове, сливане/придобиване, апорт и др.;

– съдействие за получаване на удостоверение за български произход в Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) от името на клиенти, които кандидатстват за придобиване на българско гражданство по произход или разрешение за постоянно пребиваване; изпращане на получените оригинали от ДАБЧ до посочен от клиента адрес в чужбина;

– представителство пред Министерството на правосъдието за снабдяване с индивидуално разрешение за посещение в Република България в условията на извънредна ситуация.

– съдействие за снабдяване с документи от община, съд или друга държавна или местна институция (Българската търговско-промишлена палата, Агенцията за Инвестиции, Агенцията по заетостта и др.), по повод сключване на сделки в чужбина, сключване на брак в чужбина, получаване на наследство, или други правни действия;

– съдействие при необходимост от процесуално представителство пред български съд по дела с международен елемент /граждански и търговски искове на договорно и извъндоговорно основание, изпълняемост на европейска заповед за плащане, и други/, по които страната не може да се яви лично в съда;

Достатъчно е клиентът да ни изпрати по куриер пълномощно, предварително изготвено от нас и заверено при местен нотариус или в най-близкото консулство на Република България, за да можем да го представляваме пред българските институции навсякъде, освен там, където по закон е необходимо личното му явяване.

Освен това предлагаме и дистанционни онлайн консултации и конферентни срещи чрез подходящи софтуерни програми /като платформата Zoom и други подобни приложения/, по предварително поставени от клиента въпроси и в удобно за него време.

Ако имате необходимост от дистанционни правни услуги или онлайн юридическо обслужване, пишете ни на посочените в секция “Контакти“ имейл-адреси.

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz