собственици

Действителните собственици на юридически лица трябва да се обявят публично до 31.05.2019

януари 17, 2019

Срокът за подаване на декларация от собственици на юридически лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари е 5-месечен

Всички юридически лица, регистрирани съгласно изискванията на българското законодателство, следва да декларират действителните си собственици в срок до 31.05.2019г.

Това задължение възникна още през 2018г., след като беше приет новият Закон за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/. Реалното изпълнение на задължението обаче беше отложено заради липсата на готов, приет и обнародван правилник за прилагането на този закон.

На 08.01.2019г. дългоочакваният правилник за прилагането на Закон за мерките срещу изпирането на пари беше обнародван в Държавен вестник. Това постави началото на 5-месечен срок за изпълнение на изискването на закона да обявяване на действителните собственици.

Правилникът за прилагането на ЗМИП съдържа образци на декларациите, които следва да бъдат попълнени от отговорните лица и да бъдат подадени пред компетентните органи /регистри/ в зависимост от приложимата за тях хипотеза. Обявяване на въпросните обстоятелства ще се извършва в Търговския регистъr и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в Регистър БУЛСТАТ.

Въведеното задължение за обявяване на действителните собственици засяга реално всяко едно юридическо лице, регистрирано в България.

Нашият съвет е да не оставяте подаването на декларациите за последния момент, поради очакваното сериозно натоварване на регистрите през последните дни от изтичане на срока.

В случай, че имате нужда от съдействие във връзка с попълването и обявяването на декларациите по ЗМИП пред съответния регистър, не се колебайте да се свържете с нас на посочените в секция „контакти“ телефони или електронна поща.

Можете да прочетете и другите свързани статии:

Често задавани въпроси: Регистрация на търговско дружество в България

Защита на личните данни (GDPR):

Мерки срещу изпирането на пари по новия ЗМИП:

Представителство и обслужване на фирми:

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz