регистрация на търговско представителство

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ: РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ – ВИЗА Д, РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ

април 28, 2020

В настоящата статия сме се опитали да отговорим на най-често задаваните въпроси от страна на наши клиенти, свързани с регистрацията на търговско представителство в България и получаването на виза „Д“ и разрешение за пребиваване в България.

В случай че имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на посочените в секция „Контакти“ имейл адреси.

1. Мога ли да получа разрешение за пребиваване в България като регистрирам търговско дружество?

Да, но само ако резултат на дейността на това дружество са разкрити най-малко 10 работни места на пълно работно време за български граждани, поддържани за срока на пребиваването. Изискването важи за всеки съдружник или управител в дружеството поотделно. Самата регистрация на фирма в България не ви дава право да получите виза или разрешение за пребиваване.

2. Ако не мога да разкрия 10 работни места, какви опции имам?

Регистрацията на търговско представителство на чуждестранно юридическо лице е една от опциите за получаване на разрешение за пребиваване в България. Тази опция се определя като „най-бързата“ и „най-евтината“.

3. Имам работещо дружество в Дубай, което функционира от 10 години. Мога ли да го използвам за целите на регистрация на търговско представителство в България?

Българското законодателство изисква чуждестранното дружество да съществува и да оперира (извършва дейност) от поне 2 години, за да може да се използва за целите на регистрация на търговско представителство.

В този смисъл, ако имате работещо дружество в Дубай от 10 години, то няма никакъв проблем да го използвате за целите на регистрация на представителство в България.

4. Колко лица могат да получат пребиваване в България от едно търговско представителство?

Българското законодателство въвежда ограничение за едно търговско представителство на чуждестранно юридическо лице да могат да бъдат регистрирани до трима търговски представителя. Това означава, че лицата, които могат да получат виза „Д“ и разрешение за пребиваване в България, могат да бъдат максимум трима.

5. Притежавам издадена виза тип „С“ и понастоящем се намирам в България. Мога ли да регистрирам търговско представителство докато съм тук в страната и да получа разрешение за пребиваване, без да напускам страната?

Не. Можете да регистрирате търговското представителство, ако притежавате необходимите документи за това, но кандидатстването за виза „Д“ на това конкретно основание следва да бъде извършено лично и на място в съответното българско консулско представителство в държавата по пребиваване. 

6. Искам и семейството ми да дойде с мен в България и да получат разрешение за пребиваване чрез регистрация на търговско представителство. Възможно ли е това?

Ако веднъж сте получили разрешение за пребиваване, то след това членовете на Вашето семейство може също да кандидатстват за виза „Д“ и разрешение за пребиваване в качеството си на „член на семейство на чужденец с разрешение за продължително пребиваване“

7. Какъв е срокът на разрешението за пребиваване, което мога да получа чрез регистрация на търговско представителство?

Срокът на разрешението варира между 6 месеца и 1 година и зависи от преценката на дирекция „Миграция“ към Министерство на вътрешните работи на Република България.

8. Подлежи ли на продължаване разрешението за пребиваване в България, получено въз основа на регистрация на търговско представителство?

Да, срокът на разрешението може да бъде удължен с нов период от максимум 1 година.

9. За да регистрирам търговско представителство, необходим ли ми е адрес в България?

За да регистрирате търговско представителство на чуждо юридическо лице, следва да посочите местен адрес в България, на който това представителство ще извършва своята дейност, както и адрес, на който вие като представител, ще пребивавате за срока, за който желаете да получите разрешение.

10. Какви услуги може да предложи Вашето адвокатско дружество при регистрация на търговско представителство?

Нашето адвокатско дружество може да Ви предостави пълно правно обслужване при регистрация на търговско представителство на чуждестранно дружество във всички необходими регистри, както и да ви съдейства при получаването на виза „Д“ и разрешение за пребиваване в съответните институции.

11. Какъв е размерът на адвокатския хонорар и какъв е размерът на държавните такси за регистрация на търговско представителство на чуждестранно юридическо лице в България?

За повече информация относно нашия адвокатски хонорар и размера на дължимите такси по регистрация, можете да поискате нашата брошура „Разрешение за продължително пребиваване, Виза „Д“ и регистрация на търговско представителство “ като ни изпратите запитване на посочените в секция „Kонтакти“ имейл адреси.

12. Какви документи са ми необходими за регистрация на търговското представителство на чуждестранно юридическо лице в България?

За повече информация относно необходимите документи, можете да поискате нашата брошура „Разрешение за продължително пребиваване, Виза „Д“ и регистрация на търговско представителство “ като ни изпратите запитване на посочените в секция „Контакти“ и-мейл адреси.

13. След като се сдобия с разрешение за продължително пребиваване, мога ли да пътувам свободно в Европейския съюз?

Разрешението за продължително пребиваване е национален документ и то не замества визовия режим за чужди граждани, определен от всяка от държавите членки на Европейския съюз, както и от Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген от 14 юни 1985г.

След подписване на договор за правни услуги с нашето адвокатско дружество, ние ще се погрижим да получите подробна информация относно всички необходими документи, както и инструкции „стъпка-по-стъпка“ относно снабдяването с тях, тяхната заверка и легализация.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Пребиваване в България чрез инвестиции в ДЦК. Инвестиционна програма

Постоянно пребиваване в България чрез инвестиции в държавни ценни книжа (ДЦК) – стъпки, процедура

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz