събиране на семейство

ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ И СЪБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВО

ноември 27, 2022

Ако сте чуждестранен гражданин, който е получил право на пребиваване в Република България (имате издадено съответното разрешение и карта за пребиваване), и желаете Вашата съпруга (съпруг) и/или дете (деца) да дойдат при Вас в България за постоянно, то българското законодателство предоставя възможност да осъществите процедурата по събиране на членове на семейство.

За да можете да се възползвате от осъществяването на тази процедура, следва да са налице следните първоначални изисквания:

*да сте чуждестранен гражданин;

*да сте получили разрешение за пребиваване в Република България и то да е все още валидно;

*да сте в граждански брак с чуждестранен гражданин (удостоверено с акт за брак) или дете (удостоверено с акт за раждане);

За да осъществите процедурата по събиране на семейство за целите на пребиваване в Република България, следва да подадете заявление по образец до съответната дирекция „Миграция“, в чийто район се намира Вашият адрес на пребиваване (респ. в чиито район ще се намира адресът, на който ще пребивавате заедно с членовете на Вашето семейство след тяхното пристигане в Република България).

Правилникът за прилагане на Закона за чужденците в Република България регламентира документите, които следва да подготвите, заедно със заявлението. Сред тези документи са копие от паспорт на Вашата съпруга (съпруг) или дете (деца), копие от Вашата карта за пребиваване, доказателства за осигурено жилище, доказателства за наличието на достатъчни финансови средства за Вашата съпруга (съпруг) или дете (деца) за срока на тяхното пребиваване в Република България, свидетелство за съдимост за всеки пълнолетен член на Вашето семейство, издадено към датата на подаване на документите от държавата, чийто гражданин е чужденецът, удостоверение за брак или за раждане, документ за заплатена държавна такса за тази административна услуга.

След подаване на документите пред съответната служба на дирекция „Миграция“, служителите на дирекцията извършват проверка на представените документи и заявените обстоятелства. Последва съгласуване на Вашето заявление с Държавна Агенция за национална сигурност и МВнР. В резултат на съгласуването, в срок от 2-3 седмици след подаване на заявлението с документите, заявителят получава положително или отрицателно становище за събиране на членове на неговото семейство.

Ако полученото становище е положително, тогава членовете на Вашето семейство могат да пристъпят към подаване на заявление за издаване на виза „Д“ пред българското дипломатическо представителство в тяхната държава. При подаване на документи за получаване на тази виза, членовете на семейството подават набор от документи, включително и полученото положително становище за събиране на членове на семейството. Издаването на виза „Д“ отнема до 30 дни, като практиката ни показва, че това може да се случи и в по-кратки срокове.

След пристигането си в Република България с така издадената им виза „Д“, членовете на семейството трябва да посетят дирекция „Миграция“ за финализиране на процедурата – подаване на заявление, към което се прилага медицинска застраховка, както и снемане на биометрични данни.

Престоят на членовете на семейството на чужденеца по процедурата „Събиране на семейство“ е обвързан с крайният срок на неговото законно пребиваване в България.

Както може да видите, процедурата по събиране на членове на семейството е комплексна процедура, която се състои от няколко етапа. Важно е да се отбележи, че тази процедура не може да се извърши без да бъде издадена виза тип „Д“. Това може да се извърши и от територията на България. Процедурата не може да се извърши и само на основание издадена виза тип „С“, например.

За да не получите отрицателно становище или дори отказ за издаване на виза, добре е да се обърнете към квалифициран адвокат, който да Ви напътства при осъществяването на всеки един етап от процеса.

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ има богат опит при реализирането на този тип процедури, като можем да Ви съдействаме във всеки един аспект – изготвяне на документи, входиране на документи заедно с клиента, получаване на документи и т.н. Ако имате въпроси или се нуждаете от съдействие, не се колебайте да се обърнете към нас чрез посочените в меню “контакти“ имейл адреси и телефони.

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz