произход

ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПРОИЗХОД

януари 2, 2020

Постоянното пребиваване по произход в Република България дава на чуждестранните граждани с български корени възможността да се установят в страната без ограничение в срока.  

Чужденците, които пребивават постоянно в Република България, имат различни възможности, като например да напускат страната и да се завръщат в нея без необходимост от виза, директно да започнат работа в България без нужда от допълнителни разрешения, по-лесно да си открият банкова сметка, при условия на улеснен режим да се съберат тук в България с членове на техните семейства и др.

Съгласно чл.25, ал.1, т.1 от Закона за чужденците в Република България, постоянно пребиваване могат да получат чужденците от български произход. Чужестранните граждани, които имат български корени (т.е. техни възходящи са български граждани), могат да получат официален документ за това – удостоверение за български произход, което се издава от Държавната агенция за българите в чужбина.

Въз основа на този документ, чужденците могат да кандидатстват за българско гражданство по произход. Но ако по някаква причина лицето не отговаря на някое от изискванията за получаването на българско гражданство, или ако просто не желае към съответния момент да кандидатства за българско гражданство – то опцията е да получи разрешение за постоянно пребиваване на основание български произход.

За да получи разрешение за постоянно пребиваване въз основа на установен по надлежния ред български произход (български корени), чужденецът следва първо да подаде документи за удостоверение за произход в Държавната агенция за българите в чужбина.

Следващата стъпка е чужденецът да кандидатства за издаване на виза тип „D” за дългосрочно пребиваване. Заявлението за издаването на този тип виза се подава пред българското дипломатическо представителство в държавата по местоживеене на чужденеца. Ако в съответната държава няма такова представителство, то заявлението се подава в най-близкото такова представителство (посолство или консулство).

След като чужденецът влезе в страната, заявлението за издаване на разрешение за постоянно пребиваване въз основа на български произход трябва да бъде подадено не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на предоставената на чужденеца виза „D”.

Всички изисквания по отношение на чужденец, който желае да получи постоянно пребиваване в България въз основа на неговия български произход, са регламентирани в Закона за чужденците в Република България, Правилника за прилагането на Закона за чужденците в Република България и Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим.

Нашата адвокатска кантора е специализирана в предоставянето на целия спектър от правни услуги, свързани както със снабдяване с удостоверение за български произход, така и с виза тип „D“ за дългосрочно пребиваване  и придобиването на разрешение за пребиваване. В случай че имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас чрез секцията контакти.

Повече по темата можете да прочетете тук:

ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz