молба за българско гражданство

БЪРЗ РЕЗУЛТАТ ПО МОЛБИ ЗА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

юли 9, 2022

В последните месеци получихме десетки запитвания от чуждестранни граждани от български произход, всеки от които очаква произнасяне по подадена молба за придобиване на българско гражданство.

Голямата част от тези чужденци са от български произход.

Какви са сроковете за произнасяне по молба за българско гражданство:

Министерство на правосъдието е длъжно да направи предложение за издаване на указ за придобиване на българско гражданство в срок от:

– 12 /дванадесет/ месеца – по молбите за придобиване на българско гражданство по натурализациям

– 9 /девет/ месеца – по молбите на лица от български произход за придобиване на българско гражданство по натурализация;

На практика обаче тези срокове не се спазват. Закъснението по стотици преписки за българско гражданство понякога е с няколко години. През това време кандидатите ежедневно проверяват в онлайн-системата на Министерство правосъдието https://publicbg.mjs.bg/BgInfo , но без резултат.

Във всички тези случаи на забавено произнасяне по молба за придобиване на българско гражданство можем да помогнем. Законът е предвидил ефективен механизъм чрез подаване на жалба до компетентния административен съд.

Подаването на жалба по никакъв начин не може да рефлектира негативно върху развитието на преписката. Напротив, до момента в практиката ни всяка подадена молба за гражданство е получила положително решение.

След подаване на жалба, административният съд не решава казуса по същество, а единствено задължава Министерство на правосъдието да се произнесе в определен срок. Съдебният акт е задължителен.

Съдебното производство пред Административен съд София област е доста бързо, отнема 1-2 месеца. Малко след положителния резултат от съда, Министерство на правосъдието предприема нужните действия – дава положително становище за издаване на указ на президента за българско гражданство.

Можем да съдействаме и в случаите, когато Вашата молба за българско гражданство е подадена чрез Консулска служба на България в чужбина.

В случай че имате нужда от съдействие за по-бързо решаване на преписка за придобиване на българско гражданство, моля да ни пишете в секция “Контакти“.

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz