Постоянно пребиваване в България чрез ДЦК – стъпки, процедура

декември 20, 2019

Покупката на български държавни ценни книжа е един от начините да получите разрешение за постоянно пребиваване в България , добиващи популярност в последните години.

Разрешението за постоянно пребиваване, издадено от местните миграционни служби в България, позволява на чуждестранни граждани да пребивават в България без ограничения в периода. Получаването на разрешение за постоянно пребиваване се регламентира със Закона за чужденците в Република България и редица подзаконови актове, свързани с този закон.

Притежателите на разрешение за постоянно пребиваване, издадено от съответните български власти, получават редица преимущества. Ползите са следните:

– Чужденецът разполага с всички законово гарантирани права  – с улеснение да разкрива банкови сметки, да извършва собствен бизнес и др., с изключение на тези, за които изрично се изисква българско гражданство.

– работа в България без необходимост от получаване на изрично разрешение от Министерството на труда и социалната политика;

– събиране с всички членове на семейството на чужденеца (съпруг/съпруга и деца под 18 години) в България, където те могат да получат разрешение за постоянно пребиваване (или разрешение за продължително пребиваване, в зависимост от конкретните обстоятелства);

– след изтичането на 5 години, считано от получаването на разрешение за постоянно пребиваване, чужденецът има право да кандидатства за български паспорт (гражданство);

Българското законодателство предвижда 17 основни опции чужд гражданин да кандидатства и да получи разрешение за постоянно пребиваване в България. В настоящия материал представяме малко повече подробности за една от най-популярните от тези опции, а именно придобиване на разрешение за постоянно пребиваване чрез инвестиция в държавни ценни книжа, съкровищни бонове или дялове:

Постоянно пребиваване в България чрез инвестиция в държавни ценни книжа, съкровищни бонове и акции;

Възможността за получаване на разрешение за постоянно пребиваване за България чрез инвестиции е регламентирана в член 25, алинея 1, точка 6 от Закона за чужденците в Република България.

Тази опция позволява на чуждестранните граждани да кандидатстват и получават такова разрешение, като инвестират сума от поне 1 000 000 лева, еквивалент на 512 000 Евро. Срещу тази инвестиция чуждестранният гражданин може да закупи държавни ценни книжа, като трябва да се отбележи, че инвестираната сума не се губи от чуждия гражданин, а освен това се гарантира от българските власти.

Използвайки този път за получаване на разрешение за постоянно пребиваване, чуждестранният гражданин може да по-лесно да отговори и на критериите на получаване на български паспорт (гражданство) – инвестицията трябва да бъде запазена за определен период от време (5 години), или да бъде увеличена до двойния й размер (до сума от поне 1 024 000 Евро) след 12 месеца.

При този вариант не са налице изисквания чуждестранният гражданин да пребивава физически в страната през определен период от време, или да владее български език, каквито изисквания съществуват по отношение на други, по-общи варианти за натурализация.

Какво трябва да знаете за постоянното пребиваване в България чрез инвестиция:

Необходима сума за инвестиция: 512 000 Евро (еквивалент на около 1 000 000 лева);

Време за приключване на процедурата – около 6 месеца след осъществяване на инвестицията;

Време до подаване на документи за българско гражданство: 5 години (обикновена процедура) или по-малко от 2 години (бърза процедура);

Членове на семейството, които могат да получат постоянно пребиваване с основния кандидатстващ: деца под 18 години; съпрузи, ако бракът е сключен преди поне 5 години;

Основни стъпки от процедурата за получаване на постоянно пребиваване в България чрез инвестиция в държавни ценни книжа:

Стъпка 1 – Закупуване на български държавни ценни книжа или съкровищни бонове чрез българска банка, лицензирана от БНБ, или чрез чуждестранна банка или инвестиционен брокер, предлагащи български държавни ценни книжа или съкровищни ​​бонове;

Време за изпълнение на тази стъпка: от 1-2 дни до 1 месец, в зависимост от избраната банка/инвестиционен брокер;

Стъпка 2 – Кандидатстване в Българската агенция за инвестиции и получаване на удостоверение, потвърждаващо извършената инвестиция;

Време за изпълнение на тази стъпка: около 14 работни дни;

Стъпка 3 –  Подготовка на всички необходими документи за кандидатстване на чужденеца за издаването на Виза „D“. Заявлението се подава в най-близкото българско дипломатическо представителство (посолство или консулство). Обикновено издаването на Виза „D” отнема около 30 дни, считано от датата на подаване на всички необходими документи;

Стъпка 4 – Посещение на България и подаване на заявление за издаване на разрешение за постоянно пребиваване.

Време за изпълнение на тази стъпка: За подаване на документите е необходим 1 ден;

Разрешението за постоянно пребиваване се издава в срок до 2 месеца след подаване на документите;

Стъпка 5 – Плащане на държавна такса във връзка с полученото решение от дирекция „Миграция“, с което е одобрено заявлението за получаване на разрешение за постоянно пребиваване, както и издаване на писма-потвърждения от дирекция „Миграция“, които да послужат на чуждия гражданин при регистрацията му в съответната общинска администрация;

Време за изпълнение на тази стъпка: 2-3 дни;

Стъпка 6 – След като чуждестранният гражданин е регистриран в общината, той трябва да се яви в дирекция „Миграция“ за предоставяне на пръстови отпечатъци/снимка, както и за самото издаване на картата на постоянно пребиваване;

Време за изпълнение на тази стъпка: 3 дни;

Ако чуждестранният гражданин иска да доведе членовете на семейството си в България, процесът на обединение може да започне само след като основният кандидатстващ е получил своята карта за постоянно пребиваване. Процедурата по събиране с членове на семейството се подготвя предварително от нашия екип, така че след като бъде дадена зелена светлина за започването й, цялата процедура по събиране с членове на семейството може да бъде завършена в рамките на 3 месеца.

За повече информация можете да се свържете с нас в секцията „контакти“ .

Повече по темата можете да прочетете тук:

Инвестиции и пребиваване в България

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz