акции на приносител

България премахна акциите на приносител

януари 8, 2019

Вече тече 9-месечен срок за замяна на издадените акции на приносител, иначе обезсилват ценните книги

Акционерните дружества в България вече не могат да издават акции на приносител. С изменения в Търговския закон от 23 октомври 2018г., големите компании бяха задължени да заменят този вид акции с поименни.

Срокът за замяна на акциите е 9-месечен. Акционерните дружества ще следва да изменят уставите си, като предвидят, че акциите им са поименни. Компаниите са задължени да заменят акциите на приносител или заместващите ги временни удостоверения с поименни акции. Търговците трябва още да започнат да водят книги за акционерите, да заявят за вписване промените и представят за обявяване изменените устави в Търговския регистър.

Досега акциите на приносител бяха често използвани от дружества, чиито собственици по една или друга причина желаеха анонимност. Ефектът до голяма степен наподобяваше този на офшорните дружества. Новите изменения целят да ограничат подобни бизнес-инициативи, където реалният собственик на капитала остава скрит зад номинални акционери.

С приетите промени, дори създадено акционерно дружество да е издало временни удостоверения, удостоверяващи права по записани акции на приносител, то съответните лица ще могат да получат само поименни акции.

Ако пък акционер не представи за замяна притежаваните от него акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения в законовия срок, то дружеството следва да ги обезсили. Акционер, чиито акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения са обезсилени, ще може да иска от дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването.

Измененията целят да превърнат България в прозрачна данъчна юрисдикция и добър партньор в мерките срещу изпиране на пари и борба с тероризма. Реално обаче, и към момента липсва задължение акционерните дружества да поддържат постоянна актуална информация за собствениците на акции в Търговския регистър.

До момента българското право познаваше три основни вида акции: поименни, безналични и на приносител. Сега, след новите изменения, дружествата могат да избират само между първите два.

В случай, че имате нужда от съдействие във връзка със замяна на издадени от Вашето дружество акции, или сте акционер и имате въпроси относно Вашите права, то не се колебайте да се свържете с нас на посочените в секция „контакти“ .

Можете да прочетете и другите свързани статии:

Представителство и обслужване на фирми:

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz