постоянно пребиваване

Постоянно пребиваване в България – ползи и предимства

ноември 5, 2016

България е държава-членка на Европейския съюз и предлага прекрасна среда за развитие на бизнес проекти, в условията на ниска данъчна тежест. Емиграционното законодателство позволява различни режими на пребиваване на чужденци в България – продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване.

Предвид че данъкът върху доходите както на физически, така и на юридически лица /били те търговски дружества, сдружения, фондации/ е само 10%, Българският данъчен режим е един от най-благоприятните в „Европейския съюз“. Страната ни е предпочитано място за преместване или започване на бизнес от множество чуждестранни инвеститори. В допълнение, у нас може да бъде наета квалифицирана работна ръка с опит срещу не твърде висока цена. В последните години стотици IT компании отвориха свои офиси в България и развиват бизнес тук.

България е известна също с гостоприемството на своя народ и добрите условия за живот – от една страна, цените на наемите в големите градове са доста приемливи, а от друга – ниските цени на къщите в малките градчета и села привличат хората, които искат да избягат от забързания начин на живот. Местните летища предлагат бърза връзка с всички световни дестинации и изгодни цени на полетите.

Правната основа на дългосрочно, продължително и постоянно пребиваване в България е развита в Закона за чужденците, където правилата са точно уредени. Един правен режим се прилага спрямо гражданите на Европейския съюз, както и приравнените на тях граждани на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, и други, които желаят да отседнат в България за повече от 3 месеца. Различен е режимът за останалите чужденци, които искат дългосрочен престой.

За гражданите на Европейския съюз е предвидена облекчена процедура за снабдяване с разрешение за пребиваване в България, тъй като се прилагат правилата на ЕС за свободното движение на хора. Останалите чужди граждани следва да получат виза, преди да кандидатстват за разрешение за пребиваване. Съществуват също така специални условия за чужденците, които са граждани на държави, с които България е договорила безвизов режим.

Както гражданите на ЕС, кандидатстващи за постоянно пребиваване, така и останалите чужди граждани, които желаят да получат разрешение за пребиваване в България, следва да имат предвид следните ползи от снабдяването с този документ:

Ако желаете да се преместите в България и да получите разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в страната, свържете се с нас за консултация и съдействие. Имаме богат опит във всички видове процедури, в зависимост от желанието на конкретния клиент.

Повече по темата можете да прочетете тук:

ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В ДЦК – СТЪПКИ, ПРОЦЕДУРА

ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПРОИЗХОД

Comments

comments

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz