УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Предлагаме услуги по абонаментно управление на недвижими имоти, собственост на български и чуждестранни граждани, намиращи се в едно от следните населени места: гр.София, гр.Банско, гр.Разлог, к.к. Пампорово.

Ако сте собственик на недвижим имот, който сте закупили с цел инвестиция, но не разполагате с времето и възможностите да се грижите за намирането на наематели, както и уреждането на наемните отношенията с тях чрез сключването на съответните наемни договори, оставете всичко това на нас.

Ние Ви предлагаме следните услуги по управление на притежавания от Вас апартамент/къща:

-намиране на наемател на Вашия имот съобразно конкретно поставени Ваши изисквания и предпочитания;

-уреждане на договорните отношения с наемателя (изготвяне и договаряне на условията по договор за наем, подписване на същия при посочените от Вас условия за размер на наемна цена и т.н);

-следене за точното изпълнение на сключения наемния договор от страна на Вашия наемател;

-събиране на наемната цена от наша страна и последващото нейното изплащане по посочена от Вас банкова сметка;

-съдействие в случаите на прекратяване на наемното правоотношение (подписване на приемо-предавателен протокол, заснемане на състоянието на имота, смяна на ключалки за достъп, проверка на партиди за ток/вода и други);

-представителство пред дружествата, предоставящи комунални услуги и уреждане на възникнали спорове във връзка с висящи задължения към тях;

-представителство пред Етажната собственост на сградата, включително и по време на свикани Общи Събрания и гласуване по включените в дневния ред точки, при заплащане на дължими вноски за такси за поддръжка и др.;

-редовни инспекции на имота и предоставяне на писмен отчет за състоянието му;

-ангажиране извършване на ремонт, довършителни работи или отстраняване на евентуални щети, повреди или аварии, причинени на имота (*в зависимост от причината за настъпването на щетата, стойността за нейното отстраняване се заплаща допълнително от собственика на имота или ние ще се погрижим сумата да се заплати от наемателя/съседа/управителя на етажната собственост, ако последният е виновен за настъпването на вредата);

Събраният за даден имот наем (независимо дали е дългосрочен или краткосрочен) се превежда на собственика всеки месец, като от наемната цена нашето дружество удържа определен процент от общия размер на събрания за месеца наем на имота.

За извършване на предложените услуги по управление на недвижим имот сключваме договор за абонаментно обслужване с клиента. За договорено управление на повече от един имот в един комплекс или находящи се в едно населено място, предлагаме отстъпки от цената на абонамента.

*Други услуги, които предлагаме на собственици на недвижими имоти са:

  • Намиране на купувач на имота и продажба на същия;
  • Организиране и провеждане на общи събрания на етажната собственост.

За повече информация и индивидуална оферта, можете да се свържете с нас в секция “контакти“.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz