Адвокати

АДВОКАТИ

Адвокат

Адвокат

ИВА ЙОСИФОВА

 • съдружник в Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров” от неговото основаване, с над 10 години адвокатски стаж
 • завършва Софийски университет „Свети Климент Охридски” през 2004г., от юни 2006г. е адвокат в гр.София, България
 • практикува в областта на търговското, вещното и административното право, граждански и административен процес
 • владее български, английски, руски и италиански език
 • осъществява пълно правно обслужване на руски език
 • осъществява пълно правно обслужване на италиански език
Адвокат

Адвокат

ИВАН ИВАНОВ

 • съдружник в Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров” от неговото основаване, с над 13 години адвокатски стаж
 • завършва Софийски университет „Свети Климент Охридски” през 2005г., от 2007г. е адвокат в гр.София, България
 • практикува в областта на търговското, вещното, семейното и наследственото право, търговската несъстоятелност, правните отношения в сферата на строителството, имиграционното право, граждански процес
 • владее български и английски език
 • осъществява пълно правно обслужване на английски език
Адвокат

АДВОКАТ

ПЕТЪР ПЕТРОВ

 • съдружник в адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров” от 2016г., с над тринадесет години юридически стаж
 • завършва Софийски университет „Свети Климент Охридски” през 2006г. Практикуващ в гр.Варна от 2006 г. , от 2016г. в гр.София, България
 • практикува в областта на гражданското съдопроизводство в сферата на исковете за неимуществени вреди от непозволено увреждане, наказателните производства от общ и частен характер, вещноправните сделки, търговските спорове, авторското и патентното право, изпълнителните производства и наследственото право.
 • владее български и английски език
 • осъществява пълно правно обслужване на английски език

ЙОАН ВЕЛИЧКОВ – адвокатски сътрудник

 • студент в Софийски университет „Св.Климент Охридски”, Юридически факултет от 2017г.
 • владее български и английски език

ВЕСЕЛИНА ШИПКОВЕНСКА – адвокатски сътрудник

ЕЛЕНА ПЕТРОВА – юрист

 • студент в Софийски университет „Св.Климент Охридски”, Юридически факултет от 2017г.
 • владее български и английски език

Нели Шипковенска – офис-сътрудник

 • владее български, английски и арабски език

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА – офис-сътрудник

 • завършила Университет за национално и световно стопанство с висше икономическо образование
 • владее български и английски език
COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz