Преводи

Преводи и легализации

Предоставяме на всички наши клиенти висококачествени преводи независимо от техния обем, отрасъл или вид документи. Преводачите, с които работим, имат професионална подготовка както в изходния, така и в целевия език и извършват качествени и точни преводи.

Писмени преводи

Преводите се извършват от заклети преводачи, одобрени от Министерство на външните работи на Република България. Екипът ни може да Ви снабди с преводи на много езици на всякакви видове документи – договори, съдебни решения, издадени от българските съдилища, нотариални актове и актове на Имотния регистър, удостоверения от Търговския регистър, пълномощни, фирмени документи, декларации и други.

Научете повече…

Устни преводи

Преводачите, с които работим, имат професионална подготовка както в изходния, така и в целевия език и извършват качествени и точни преводи. Научете повече…

Легализация

Предоставяме консултация и съдействие за заверка и легализация на документи съгласно изискванията на институциите. Агенцията за преводи ще легализира Вашите документи, издадени от чужди институции, в случай че те трябва да бъдат използвани в България. Научете повече…

В допълнение, като адвокати можем да Ви консултираме относно необходимите документи, които следва да бъдат издадени от българските институции, преведени и легализирани, за да могат да бъдат използвани за Вашите цели в чужбина.

Легализираме и документи, свързани с пребиваване в България, с документи за сделки с имоти, регистрация на документи за собственост в България, с фирмени документи, с документи за завещания в България, такива относно спорове за наследство и т.н.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz