Преводи и легализации

Предоставяме на всички наши клиенти висококачествени преводи независимо от техния обем, отрасъл или вид документи. Преводачите, с които работим, имат професионална подготовка както в изходния, така и в целевия език и извършват качествени и точни преводи.

Писмени преводи

Преводите се извършват от заклети преводачи, одобрени от Министерство на външните работи на Република България. Научете повече…

Устни преводи

Преводачите, с които работим, имат професионална подготовка както в изходния, така и в целевия език и извършват качествени и точни преводи. Научете повече…

Легализация

Предоставяме консултация и съдействие за заверка и легализация на документи съгласно изискванията на институциите. Научете повече…

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz