ЦЕНИ НА АДВОКАТСКИ УСЛУГИ

Адвокатското възнаграждение зависи от конкретния казус, спецификата на фактите, изискванията на клиента, сложността, продължителността на работата.

Въпреки това, за улеснение на нашите клиенти сме се опитали да отговорим предварително на въпроса „Колко струва адвокатската услуга?“ за някои от най-честите запитвания в адвокатската ни практика.

При поискване в рамките на деня можете да получите по електронна поща /имейл/ следните брошури, които съдържат основна информация по съответната тема, времева рамка и размер на адвокатския хонорар:

„Покупка на недвижим имот“ – поискайте безплатно брошура тук

„Продажба на недвижим имот“ – поискайте безплатно брошура тук

„Регистрация на ООД, ЕООД, АД“ – поискайте безплатно брошура тук

„Ликвидация на търговско дружество“ – поискайте безплатно брошура тук

„Българско гражданство чрез инвестиция“ – поискайте безплатно брошура тук

„Пребиваване в България чрез откриване на търговско представителство“ – поискайте безплатно брошура тук

Цените, посочени в брошурите, представляват предложение за оферта. Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ запазва правото си да определи конкретна цена в зависимост от сложността и спецификата на казуса.


ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ

Правната консултация може да бъде писмена или устна. Стойността й е от 30 до 160лв. в зависимост от времетраенето /20 – 60 – 120 минути/ и сложността. От значение е дали включва преглед на съществен обем документи, както и необходимо ли е допълнително проучване.

В случай че ангажирате нашите услуги във връзка с поставения въпрос, цената на консултацията се приспада от съответния адвокатски хонорар.


ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Цените за процесуално представителство се определят в съответствие с Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, в размер не по-голям от двойния минимален, съобразно правната и фактическа сложност на делото. Размерът на адвокатския хонорар е не по-голям от минималното възнаграждение, умножено по две, в случай на съществена фактическа и правна сложност.

Опишете ни какво дело искате да заведете, или ни изпратете документи по вече заведено срещу Вас дело, и ще Ви дадем нашето предложение.


АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ТЪРГОВЦИ

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ предлага гъвкави абонаментни планове за търговци и други юридически лица, стартиращи от 250 евро месечно.

Опишете ни Вашата дейност и поискайте брошурата ни „Абонаментни планове за търговци“ тук

А тук можете да прочетете повече за абонаментното обслужване на юридически лица.

Пишете ни по всеки въпрос, който Ви интересува, на посочените в секция „Контакти“ адреси на електронна поща.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz