Транзитна българска виза /виза А/

Българското законодателство регламентира изискванията, при които чужденец може да влезе на територията на България, когато притежава валиден документ за пътуване в чужбина /пр. паспорт/ или заместващ го документ, както и транзитна виза, когато такава е необходима. Транзитната виза тип „А“ се издава от консулския отдел в българските посолства в чужбина, от една страна, или от граничните власти тук, от друга страна, в случаите, когато заявителят желае да пътува и да влезе в транзитните зони на българските летища между полетите, където той ще напусне България със следващия полет към крайната си дестинация. Такъв чужденец се приема, че не е влязъл на територията на България.

Визата за летищен транзит тип „А“ се издава на чужди граждани, които притежават, заедно с паспорта си, валиден документ за пътуване или друг подобен документ, издаден от няколко страни, чиито имена са точно описани подробно в Приложение N1 към Наредбата за реда и изискванията за издаването на визи. Тези страни са: Афганистан, Бангладеш, Гана, Етиопия, Еритрея, Ирак, Иран, Демократична република Конго, Нигерия, Пакистан, Сомалия и Шри Ланка. Посоченият по-горе акт предвижда, че гражданите на тези конкретни държави, могат да преминават транзитно през българските летища при смяна на полети, когато пътуват до други дестинация, само ако притежават виза тип „А”.

Местното българско законодателство описва точно документите, които следва да бъдат представени от заявителя, когато се кандидатства за виза тип „А“, в зависимост от конкретната ситуация и статус. Поради тази причина и конкретният списък от документи за всеки случай е различен.

Нашият екип от практикуващи адвокати може да осигури предварително правна консултация към чуждестранните кандидати относно необходимите изисквания при кандидатстване за виза, както и за изключенията, при които може да не се разреши издаването на виза. Можем да помогнем на кандидатите чрез инструкции при подготвяне на заявлението и неговото попълване, респективно с правни консултации относно документите, които са необходими и следва да се приложат. В качеството ни на практикуващи юристи, членовете на нашия екип може да обжалват от името на заявител евентуален отказ за издаване на виза, чрез подаване на жалба до компетентния български съд, който има право да разглежда този тип жалби и да вземе становище/решение по тези казуси.

Свържете се с нас за повече информация за транзитна виза тип „А“ като ни пишете на office@lexsofia.com или като използвате някоя друга от формите за контакт, посочени в раздел „Контакти” на сайта ни.

* Имайте предвид, че чужденците, които посещават или живеят в България, са длъжни да следват обществения правов ред, да са лоялни към българската държава и да не накърняват престижа и честта на българския народ.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz