Спортно право

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ предоставя правни услуги и консултации във всички сфери на спортното право. Осигуряваме представителство на отделни спортисти, спортни клубове и спортни федерации пред трети физически и юридически лица, както и пред български и международни спортни институции и организации.

Можем да преодставим правно съдействие, ако имате необходимост от:

I. Подготовка на документи, свързани с прехвърляне на спортно-състезателните права на спортисти;

II. Представителство на спортисти, тренъори и федерации пред българските съдилища, арбитражен съд на БФС и т.н; Представителство пред съответната спортна федерация в процедури по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания.

III. Подготовка на необходимите документи, учредяване и регистрация нa спортни клубове, спортни федерации и национални спортни организации, изготвяне на правилата за тяхната дейност, включително документите, необходими при процедурата по лицензирането им към Министерството на младежта и спорта;

IV. Подготовка на документация и представителство в процедури по промяна на собственост на спортни клубове, промяна на правно-организационната форма, обединение, разделяне или закриване на спортни клубове, регистрация на търговски марки и т.н.

V. Подготовка на необходимите документи и представителство в проекти и програми за финансиране и финансово подпомагане на спортни клубове, на организирани спортни мероприятия и на проекти, свързани с масов спорт.

VI. Правни консултации, изготвяне и преглед на:

  • договори за трансфер на състезателни права на състезатели;
  • Професионални и трудови договори на състезатели и треньори;
  • договори за представителство с агенти и мениджъри;
  • договори за прехвърляне на телевизионни, рекламни и друг вид права, собственост на спортни клубове;
  • договори за организиране на спортни събития,
  • спонсорски договори на клубове и лични спонсорски договори на състезатели,
  • договори за реклама и за участие в рекламни събития и др.

VII. Изготвяне на правни становища и консултации по казуси, свързани с правна защита на спортни клубове и организации, състезатели, треньори и агенти на състезатели пред български и международни органи – включително при случаи на:

  • нарушени и/или неизпълнени договори,
  • налични задължения за незаплатени суми от трансфери, заплати, спонсорство,
  • висящи спорове между национални и международни федерации и т.н.;

VIII. Участие при водене на преговори и защита интересите на клиента по казуси, свързани със спортното право;

В случай че сте изправени пред конкретен казус, свързан със спортното право, не се колебайте да се свържете с нас чрез посочените в секция „Контакти“ телефони и имейли за връзка.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz