Постоянно Пребиваване в България

Разрешението за постоянно пребиваване се издава от местните служби «Миграция» в България. В последните години у нас най-често разрешението се издава въз основа на българския произход на заявителя или наличието на семейни отношения, както и в хипотезата на пребиваване в България за срок над пет години, наличие на инвестиционни намерения и др.

Разрешение за постоянно пребиваване може да бъде предоставено също и на чужденци, които имат заслуги към България в обществената или икономическата сфера, в областта на науката, културата или спорта. В някои специфични случаи, работници в други страни-членки на ЕС могат да получат разрешение за дългосрочно пребиваване в България на основание полагания от тях труд, като разрешението е валидно за една година и може да се подновява впоследствие. Издаване на „синя карта на ЕС“ поради трудови причини е също признато от българското законодателство. В допълнение, България признава сини карти, издадени от други държави-членки на ЕС.

Членовете на нашия правен екип могат да ви предоставят съвети за законовите изисквания преди да кандидатствате за разрешение за постоянно пребиваване в България. Трябва да се отбележи, че местният закон посочва конкретните условия, които трябва да бъдат налице за издаване на такъв вид разрешение за пребиваване.

Законът изброява и конкретни причини, поради които заявлението за разрешение за постоянно пребиваване може да бъде отхвърлено. Тези причини обикновено са породени от икономически, медицински или наказателни въпроси, свързани със заявителя. В случай на евентуални откази от страна на органите за издаване на разрешение за постоянно пребиваване, членовете на нашия екип от адвокати могат да ви съдействат и да ви представляват при обжалването пред местния компетентен съд, който е институцията, която разглежда и взема решение по тези конкретни жалби.

Свържете се с нас за повече информация като ни пишете на office@lexsofia.com или като използвате някоя друга от формите за контакт, посочени в раздел  „Контакти“ на сайта ни.

* Имайте предвид, че чужденците, които посещават или живеят в България, са длъжни да следват обществения правов ред, да са лоялни към българската държава и да не накърняват престижа и честта на българския народ.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz