Нотариус Стела Даскалова

Нотариус с район на действие гр.София, вписан в регистъра на Нотариалната камара с рег. № 358.

Завършила „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Доктор по право.

Владее френски, руски и английски език.m +359 981 02 10

m +359 980 83 32

stella_dascalova@abv.bg

Адрес на кантората: гр.София, ул.Княз Александър I № 10, вх.А, ет.1.