Краткосрочна българска виза /виза С/

Виза тип „C“ за краткосрочно посещение в България е обичайният вид виза, издавана от българските посолства и консулства в чужбина, както и от страна на граничния контрол в България за туристи, които искат да влязат транзит през България и след това в рамките на два дни да пътуват до друга страна, както и за тези чужденци, които биха искали да останат в България за срок от общо до три месеца в рамките на един шестмесечен период. Заявленията за издаване на краткосрочна българска виза тип „С“ трябва да бъдат подадени в българското посолство или консулски отдел, разположени в държавата, където заявителят живее. Виза тип „C” има срок на валидност от 5 години. Този тип виза всъщност включва два различни типа визи и съответно позволява два различни правни режима на пребиваване в Република България:

– Първият тип виза „С“ предоставя на чужденеца правото да влиза законно в България веднъж, два пъти (или няколко пъти в редки случаи), но за не повече от 2 /два/ дни;

– Вторият тип виза „С“ дава право на чужденеца да влезе в България за планирано пътуване веднъж, два пъти или няколко пъти, но за не повече от деветдесет последователни дни, в рамките на един период от шест месеца, считано от датата на първото влизане; и само ако заявителят декларира, че той/тя разполага с достатъчно средства за такъв дълъг престой в страната.

Членовете на нашия екип от адвокати могат да предоставят съвет на кандидатите относно законовите изисквания за издаване на краткосрочна българска виза тип „C” и съответно за необходимия набор от документи, които следва да се приложат и представят. Можем да ви предоставим и правни съвети относно ограниченията, налични в закона, с цел да избегнете подаване на ненужни заявления. Можем да ви представляваме при евентуален отказ за издаване на краткосрочна българска виза тип „C” пред компетентния български съд, който е органът, имащ право да разглежда такива жалби и да се произнася по тези жалби.

Свържете се с нас за повече информация като ни пишете на office@lexsofia.com или като използвате някоя друга от формите за контакт, посочени в раздел „Контакти“ на сайта ни.

* Имайте предвид, че чужденците, които посещават или живеят в България, са длъжни да следват обществения правов ред, да са лоялни към българската държава и да не накърняват престижа и честта на българския народ.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz