Българско гражданство

 

ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИЯ

България е страната, която предлага най-облекчен режим за придобиване на гражданство в Европейския съюз за инвеститори.

Българско гражданство чрез инвестиция може да бъде придобито по следните програми:

– Стандартна програма – кандидатстване след 5 години постоянно пребиваване чрез инвестиция от 512 000 евро;

– Бърза програма – кандидатстване след 1 година постоянно пребиваване чрез инвестиция от 512 000 евро, и удвояване на инвестицията с нови 512 000 евро;

Най-предпочитаната инвестиция за придобиване на българско гражданство към момента е инвестицията в акции или облигации на български търговски дружества, търгувани на регулиран пазар или многостранна система за търговия в Република България, на пазарна стойност не по-малка от 2 000 000 лв.

След изтичане на определения срок, инвестицията се възвръща изцяло. Налице са широки възможности за банково финансиране.

Изборът на тази опция дава следните възможности:

– Придобиване на българско гражданство без изпит по български език;

– Възможност членовете на семейството на чужденеца да придобият българско гражданство по облекчен режим, също без владеене на езика, без пребиваване в страната и без да се отказват от настоящото си гражданство;

Предоставяме пълно правно обслужване в целия процес – поискайте брошура тук

 

ПО ПРОИЗХОД

Хиляди българи са останали извън границите на България през последните два века. Техните потомци днес имат възможност да придобият българско гражданство по облекчен режим.

Предоставяйки доказателства за произхода на своите предци – удостоверение за раждане, кръщелно свидетелство или друго, те могат да получат българско гражданство по произход без преди това да са пребивавали в страната. Тази опция е много често използвана от клиенти от Русия, Украйна, Израел, Молдова, Македония, Сърбия, Албания.

 

ДРУГИ ОПЦИИ. НАТУРАЛИЗАЦИЯ

Българското законодателство /Конституцията на Република България, Законът за българско гражданство и съответните подзаконови нормативни актове/ регламентира и следните юридически процедури за придобиване на българско гражданство по натурализация:

– когато лицето е родено на територията на страната;
– когато поне един от родителите е български гражданин;
– въз основа на сключен брак с български гражданин;
– след 5 години постоянно или дългосрочно пребиваване в страната;
– при културни, спортни и научни ползи за страната;

Законът урежда конкретни случаи на натурализация при особени заслуги, постигнати вече за България в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологията, културата и спорта.

 

Всички процедури, свързани с получаването на българско гражданство чрез натурализация отнемат време – срокът за произнасяне след подаване на документи е между 6 и 18 месеца, в зависимост от избраната опция.

За заявители от много държави по света, българското законодателство допуска двойно гражданство в случаите на натурализация.

За кандидати които смятат, че са налице по отношение на тях основания за кандидатстване за българско гражданство и искат да придобият такова, ние можем да предоставим правна консултация с оглед законовите изисквания и да предоставим подробен правен съвет. Можем да представляваме кандидата в рамките на процеса на кандидатстване пред местните институции – прокуратура, местните компетентни съдилища и агенции, както и пред Министерство на правосъдието, като подготвим целия набор от документи. Отказите за натурализация не могат да се обжалват пред съда и поради тази причина заявленията и приложенията към тях трябва да са внимателно подготвени.

 

Свържете се с нас за повече информация като ни пишете на office@lexsofia.com или като използвате някоя друга от формите за контакт, посочени в раздел „Контакти” на сайта ни.

* Имайте предвид, че чужденците, които посещават или живеят в България, са длъжни да следват обществения правов ред, да са лоялни към българската държава и да не накърняват престижа и честта на българския народ.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕ В СЛЕДНИТЕ СТАТИИ:

Инвестиции и българско гражданство

Често задавани въпроси: Българско гражданство чрез инвестиция

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz