АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ТЪРГОВЦИ И СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ

Ако сте търговец, то за нормалното функциониране на вашата работа и бизнес, Вие често се нуждаете от качествено юридическо обслужване.

Добрата защита на Вашите права и законни интереси е необходима независимо дали сте едноличен собственик на търговско дружество, или съдружник в дружество с ограничена отговорност, или едноличен търговец, или лице, упражняващо свободна професия. Регулярно правни услуги ползват и сдруженията, фондациите, останалите юридически лица с нестопанска цел, а често и физически лица.

Не са малко дружествата, които предпочитат правно обслужване от външна адвокатска кантора. За някои е трудно да отделят необходимите ресурси за назначаването на юрист на постоянен трудов договор. Разходите за работно място, заплата и осигуровки са високи.

Най-важно за клиента обаче е качеството на правното обслужване. Наемането на един юрист трудно може да осигури на работодателя пълния спектър правни услуги. Рядко се случва един специалист да е вещ едновременно по търговско, данъчно, имиграционно, административно, вещно право и т.н. А често търговците се сблъскват с казуси от всички клонове на правото.

В такива случаи добра и подходяща алтернатива е сключването на договор за абонаментно юридическо обслужване с външна адвокатска кантора. Така клиентът получава екипната работа на няколко адвокати, чиято експертиза и опит в различните клонове на правото са голямо предимство. Външната кантора ползва и собствен административен и помощен персонал, което допълнително облекчава разходите за клиента. Така не се налага негови служители да губят работно време, изпълнявайки несвойствени за тях задачи.

Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ предлага пакет от абонаментни планове за юридическо обслужване, които отговарят гъвкаво на нуждите на всеки клиент. Най-малките планове започват от 6 юридически часа работа на месец и са подходящи за търговци и дружества с ограничена отговорност. За корпоративни клиенти и клиенти с голям обем юридическа работа предлагаме и можем да поемем абонаментни пакети от 10, 20, 30 и повече юридически часа на месец.
В предлаганите абонаментни планове са включени допълнителни бонус часове, в зависимост от избраната часова ставка.

Съобразявайки Вашите нужди, вие можете да изберете абонаментния план, който най-добре отговаря на Вашите интереси. Срещу фиксирана месечна сума, ще получите пълно юридическо обслужване, обхващащо:

-Устни, писмени консултации, онлайн консултации, консултации по телефон, във всички области на гражданското, търговското, административното и данъчното право;

-Изготвяне на договори от всякакъв тип /трудови договори, предварителни договори, проекти за нотариални актове, договори за услуги, договори с партньори, контрагенти, под-изпълнители, доставчици и др./;

-Представителство пред всички административни органи на територията на Република България;

-Извършване на проучвания на юридически лица /в случай на интерес от закупуването на изцяло дружества или на част от дяловете в тях/; проучване на недвижими имоти /в случай на интерес от закупуването на такива/;

-Представителство на клиента при преговори с трети физически и юридически лица;

При сключването на договор за абонаментно обслужване, Вие получавате висококачествена юридическа услуга на преференциална цена и при осигурен приоритет за разглеждане и решаване на възникналите проблеми или въпроси.

*Предлаганите от Адвокатско дружество „Йосифова, Иванов и Петров“ абонаментни планове не покриват представителство пред българските съдилища. Разбира се, ние предлагаме процесуална защита и съдействие по търговски спорове, по граждански дела, по вещноправни казуси, по административни и административно-наказателни производства, по имиграционни въпроси, по наказателни дела и др.. В случай на необходимост от завеждане на дело или осъществяване на защита по заведен срещу Вас иск, ние ще ви предложим адвокатски хонорар, съобразен с българското законодателство и практиката на българските съдилища.

В случай че проявявате интерес към предлаганите от нас планове за абонаментно юридическо обслужване, може да се свържете с нас чрез менюто „Контакти“ и да поискате свързаната с това брошура.

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Адвокатският хонорар – размер, начини за определяне

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz