преводи и легализация

Екипът ни от заклети преводачи може да Ви снабди с преводи на много езици на всякакви видове документи – договори, съдебни решения, издадени от българските съдилища, нотариални актове и актове на Имотния регистър, удостоверения от Търговския регистър, пълномощни, фирмени документи, декларации и други.

Агенцията за преводи ще легализира Вашите документи, издадени от чужди институции, в случай че те трябва да бъдат използвани в България. Като адвокати можем да ви консултираме относно необходимите документи, които следва да бъдат издадени от българските институции, преведени и легализирани, за да могат да бъдат използвани за Вашите цели в чужбина. Легализираме и документи, свързани с пребиваване в България, с документи за сделки с имоти, регистрация на документи за собственост в България, с фирмени документи, с документи за завещания в България, такива относно спорове за наследство и т.н.

– Пребиваване и имиграция в България и процедури за придобиване на българско гражданство: Предоставяме съдействие, в случай че имате нужда от консултация с български адвокат по въпросите на имиграционното право, свързани със снабдяване с удостоверение за пребиваване в Република България, имиграция в България или заявление за българско гражданство.

Можем да ви консултираме относно необходимите процедури съгласно българското законодателство, включително и опциите за получаване на удостоверение за продължително или постоянно пребиваване чрез инвестиция; можем да ви представляваме пред компетентните местни институции, както и в българските съдилища в случай че получите отказ и се наложи да подадете жалба. Вижте също и специалната ни секция с тези правни услуги „Пребиваване на чужденци в Република България“.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz