преводи и легализация

Екипът ни от заклети преводачи може да Ви снабди с преводи на много езици на всякакви видове документи – договори, съдебни решения, издадени от българските съдилища, нотариални актове и актове на Имотния регистър, удостоверения от Търговския регистър, пълномощни, фирмени документи, декларации и други.

Агенцията за преводи ще легализира Вашите документи, издадени от чужди институции, в случай че те трябва да бъдат използвани в България. Като адвокати можем да ви консултираме относно необходимите документи, които следва да бъдат издадени от българските институции, преведени и легализирани, за да могат да бъдат използвани за Вашите цели в чужбина. Легализираме и документи, свързани с пребиваване в България, с документи за сделки с имоти, регистрация на документи за собственост в България, с фирмени документи, с документи за завещания в България, такива относно спорове за наследство и т.н.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz