Българско гражданство

Българското законодателство /Конституцията на Република България, Законът за българско гражданство и съответните подзаконови нормативни актове/ регламентира следните юридически процедури за придобиване на българското гражданство:

– Когато лицето е родено на територията на страната;

– Когато поне един от родителите е български гражданин;

– Чрез извършване на инвестиция;

– Чрез процес на натурализация /където най-често срещаният случай на натурализация е на базата на български произход, когато възходящи роднини са или са били български граждани/. Натурализацията е възможна също така и след сключване на брак, след определен срок на пребиваване в страната, или извършване на инвестиция, както и при културни, спортни и научни ползи за страната, и т.н. Законът урежда конкретни случаи на натурализация при особени заслуги, постигнати вече за България в обществената и икономическата сфера, в областта на науката, технологията, културата и спорта.

Всички процедури, свързани с получаването на българско гражданство чрез натурализация отнемат време (т.е. това не може да се случи за един или два дни).

За заявители от много държави по света, българското законодателство допуска двойно гражданство в случаите на натурализация.

 

За кандидати които смятат, че са налице по отношение на тях основания за кандидатстване за българско гражданство и искат да придобият такова, ние можем да предоставим правна консултация с оглед законовите изисквания и да предоставим подробен правен съвет. Можем да представляваме кандидата в рамките на процеса на кандидатстване за българско гражданство пред местните институции – прокуратура, местните компетентни съдилища и агенции, както и пред Министерство на правосъдието, като подготвим целия набор от документи. Отказите за получаване на българско гражданство чрез натурализация не могат да се обжалват пред съда и поради тази причина заявленията и приложенията към тях трябва да са внимателно подготвени.

 

Свържете се с нас за повече информация като ни пишете на office@lexsofia.com или като използвате някоя друга от формите за контакт, посочени в раздел „Контакти” на сайта ни.

* Имайте предвид, че чужденците, които посещават или живеят в България, са длъжни да следват обществения правов ред, да са лоялни към българската държава и да не накърняват престижа и честта на българския народ.

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz