АРБИТРАЖ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В БЪЛГАРСКИ АРБИТРАЖНИ СЪДИЛИЩА

Българското право дава възможност на страните да предвидят, че в случай на спор конфликтът ще бъде решен от частен арбитраж /арбитър или арбитражен съд/, вместо от общия граждански съд.

Арбитражната процедура е едноинстанционно производство, и поради бързината си е предпочитана от банки, финансови институции и други кредитори, за да им помогне да се снабдят в най-кратък срок с изпълнителен лист срещу длъжника. На теория замисълът на арбитражната процедура е да разреши спорове, възникнали между търговци при неизпълнение на договор, но тук в България понастоящем тя е използана най-вече във връзка с дела от търговци срещу потребители, с които имат сключени договори при общи условия.

– Ако сте ответник по арбитражно дело, ние можем да ви помогнем с правна консултация и представителство в арбитражната процедурa, като защитим вашата позиция по заведения иск.

– Алтернативно, ако обмисляте да заведете арбитражен иск срещу длъжник, който не изпълнява договорните си задължения, ние можем да ви асистираме с проверка на документацията и подготовка на исковата молба, както и да Ви представляваме в съдебните заседания по време на този арбитраж до постановяване на арбитражното решение. След това, въз основата на издаденото арбитражно решение ще се снабдим с изпълнителен лист от компетентния български съд и ще образуваме изпълнително производство срещу длъжника за събиране на дълга.

Свържете се с нас за повече информация: контакти.

* Това е една от нашите услуги, които включват онлайн консултация.

** Според закона, безплатен съвет от адвокат може да бъде даден само на негови роднини, на други юристи или социално слаби граждани.;

COPYRIGHT LexSofia© / 2014

designed by DBUGG / image by Sebastien Wiertz